Expertises

BRight Advocaten is een nichekantoor in Breda met de focus op onder andere bedrijven in de retail, fashion, lifestyle, technologie en innovatie. Daarbij richten wij ons op een aantal specialistische rechtsgebieden. Door de grote ervaring van onze advocaten en juristen met de verschillende rechtsgebieden, het voortdurend uitwisselen van kennis en ervaring, het behouden van kennis door het volgen van cursussen en opleidingen in combinatie met een hecht team weten wij waar wij over praten en kunnen wij zorgen voor een excellente dienstverlening in een select marktsegment. Kernwaarden hierbij zijn: proactiviteit, snelheid, oplossingsgericht en “fair pricing”. In onderstaand overzicht vindt u de expertises van BRight Advocaten.

Intellectueel Eigendom

Intellectueel eigendom ontstaat wanneer u iets bedenkt, ontwerpt of uitwerkt. Dit kunnen merken zijn, maar bijvoorbeeld ook muziek, uitvindingen, vormgevingen, teksten, software, games en foto's. Bescherming van uw intellectueel eigendom is erg belangrijk. Doet u dit niet, dan kunnen uw concurrenten bijvoorbeeld zomaar met uw ideeën aan de haal gaan of uw ontwerpen namaken. Lees meer

Merken en handelsnamen

Merken, handelsnamen en domeinnamen zijn belangrijke “assets” van een bedrijf. U wilt niet dat de concurrent onder uw naam of een vergelijkbare naam producten op de markt brengt, uw naam gebruikt in zijn domeinnaam, met uw naam een AdWords campagne start of onder uw merk “copycats” op de markt brengt. Ook bij overnames wilt u zeker weten dat u niet alleen betaalt voor deze assets, maar ze ook daadwerkelijk verkrijgt. Lees meer

Auteurs- en modelrecht

Wanneer u iets origineels hebt gemaakt, is het niet de bedoeling dat anderen hiermee gaan pronken. Met het niet-geregistreerde auteursrecht wordt uw werk beschermd. Wanneer u dit recht op een werk hebt, beschikt u over twee exclusieve rechten: het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Zodoende hebt u het recht het werk te exploiteren. Lees meer

Samenwerkingsovereenkomsten

Bij het betreden van nieuwe markten, het ontwikkelen van nieuwe producten en het aangaan van samenwerkingsverbanden worden er afspraken gemaakt met andere partijen, die schriftelijk moeten worden vastgelegd. Wij kunnen u helpen bij het opstellen, beoordelen of uitonderhandelen van contracten of u bijstaan in een conflictsituatie, als de samenwerking onverhoopt niet loopt en u bijvoorbeeld afscheid wilt nemen van uw agent. Lees meer

Media en Reclame

Vandaag de dag is het belangrijk om reclame te maken voor uw merk en u zo te onderscheiden ten opzichte van uw concurrentie. Zowel online reclame als offline reclame zijn voor ieder merk erg belangrijk. Het maken van reclame is echter onderworpen aan de nodige juridische haken en ogen. Zo mag u geen onrechtmatige uitingen doen en geen misleidende reclame maken. Lees meer

Privacyrecht

Privacy is hot. Na jaren van onbezorgd gebruik van Facebook, Linkedin, Whatsapp, Gmail etc, realiseren wij ons dat niets gratis is. Door de snelle technologische ontwikkelingen wordt het steeds gemakkelijker om databanken aan te leggen met persoonsgegevens. Handig voor profiling, maar ook risicovol. Want wat als er een lek van deze privacygevoelige gegevens plaatsvindt? Lees meer

E-commerce en Internet

Heeft u een webshop? Bent u actief op internet (met een website, op Facebook, Pinterest, Twitter of via andere social media)? Weinig ondernemers kunnen nog zonder actieve aanwezigheid op internet. Het doen van aankopen via webshops is gemeengoed geworden. Maar dat gaat wel gepaard met veel (specifieke) regels voor zowel de webshophouder als de eigenaar van een website of domeinnaam. Lees meer

IT & Technology

De wereld om ons heen staat niet stil. Bijna dagelijks doen zich wel nieuwe ontwikkelingen voor en worden ons innovatieve vindingen voorgeschoteld. Zodra na de euforie van een uitvinding de stof is neergedaald, rijzen echter belangrijke juridische vragen. Moet u een octrooi (ook wel patent) aanvragen, of kunt u een en ander beter geheim houden? Maar hoe onderhandelt u dan met investeerders? En welke afspraken kunt u het beste maken als u voor een ander software gaat ontwikkelen? Lees meer