Auteursrecht, modelrecht en slaafse nabootsing

Ook met geschillen over auteursrechten en modelrechten kunt u terecht bij BRight Advocaten. Wanneer anderen producten op de markt brengen die qua uiterlijk of vormgeving overeenstemmen met uw product, wilt u natuurlijk actie ondernemen.  Ook zult u willen voorkomen dat de rechten op uw nieuwe product aan uw werknemer toekomen, dat een derde uw software gebruikt zonder licentie of hyperlinks naar uw film of foto’s plaatst zonder uw toestemming.

Wanneer dit voorkomt, kunt u BRight Advocaten inschakelen. Deze situaties hebben namelijk alles te maken met het auteursrecht en modellenrecht.

Wat is auteursrecht?

Maar wat is auteursrecht dan precies? Wanneer u iets origineels hebt gemaakt, is het niet de bedoeling dat anderen hiermee gaan pronken. Een ander woord voor auteursrecht is ook wel copyright. Met het niet-geregistreerde auteursrecht wordt uw werk beschermd. Wanneer u dit recht op een werk hebt, beschikt u over twee exclusieve rechten. Het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Zodoende hebt u het recht het werk te exploiteren. U kunt er echter ook voor kiezen het auteursrecht op een bepaald werk te verkopen of in licentie te geven middels respectievelijk een overdrachtsakte en licentieovereenkomst.

Wat is een modelrecht?

Wanneer de vormgeving van een product een nieuw en eigen karakter heeft, kan het in aanmerking komen voor een modelrecht. In tegenstelling tot het auteursrecht dient u een modelrecht wel te registeren. Een klein voorbehoud is hier wel op zijn plaats. In sommige gevallen bestaat er namelijk ook bescherming van niet-geregistreerde modelrechten tot 3 jaar na openbaarmaking van het product. Registratie is dus van groot belang voor bescherming van uw model. U kunt een modelrecht voor de Benelux registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), voor de EU bij The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) en voor overige landen in de wereld bij The World Intellectual Property Organization (WIPO). Wanneer u uw model hebt geregistreerd, kunt u optreden tegen anderen die uw model gebruiken in hun producten die daardoor hetzelfde uiterlijk vertonen als uw model dan wel geen andere algemene indruk wekken dan uw model.

Een auteursrecht en/of modelrecht kan op verschillende werken rusten. Denk hierbij aan meubels, computerprogramma’s, foto’s, verpakkingen, winkelinrichtingen, films, songteksten, website teksten, ontwerptekeningen en E-books. Een werk waarop een modelrecht rust, kan ook worden beschermd door het auteursrecht.

BRight Advocaten inzetten voor bescherming auteurs- en modelrechten

U kunt BRight Advocaten inzetten wanneer u bijvoorbeeld te maken krijgt met een inbreukgeschil op het gebied van het auteursrecht of modellenrecht. Of juist het idee hebt dat iemand inbreuk maakt op uw auteurs- en modelrechten. BRight Advocaten heeft veel ervaring met dergelijke en vele andere zaken op het gebied van het auteurs- en modellenrecht. Uiteenlopend van het beoordelen of daadwerkelijk sprake is van een auteursrechtelijk dan wel modelrechtelijk beschermd werk en het opstellen van sommatiebrieven of reacties op een sommatiebrief tot het opstellen van contracten, zoals licentieovereenkomsten en IE-clausules in arbeidsovereenkomsten. Vaak zijn er bij dergelijke zaken ook raakvlakken met het merkenrecht of slaafse nabootsing. Onderwerpen die eveneens tot de expertise van BRight Advocaten horen.

Heeft u een vraag over auteursrecht, modelrecht of slaafse nabootsing? Of wilt u meer informatie wat BRight Advocaten voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wat wij voor u kunnen betekenen:

Namaakbestrijding en inbreukgeschillen

 • Inbreukmakers aanschrijven (sommatiebrief/onthoudingsverklaring)
 • Bewijsbeslag leggen en ex parte (verbod) vorderen
 • Goederen tegenhouden bij de douane
 • Procederen bij de rechter (kort geding/bodem)
 • Arbitrage geschillen


Bij inbreuk: advies geven en verweer voeren

 • Beoordeling of er sprake is van inbreuk
 • Advies over de ‘beste oplossing’


Advies bij overnames of herstructureringen

 • Due diligence onderzoek
 • IP-management en (her)structurering licentie-inkomsten


Contracten

 • Licenties
 • Overeenkomst van opdracht (freelance-overeenkomst)
 • Overdrachtsakten
 • Exploitatie-overeenkomsten

 Contact