IT & Technology

Nieuwe ontwikkelingen doen zich bijna dagelijks voor in deze moderne wereld. We worden bedolven onder innovatieve uitvindingen waar we euforisch van worden. Maar zodra dit wegebt, komen er belangrijke juridische vragen om de hoek kijken. Want wat als iemand er met uw idee vandoor gaat? Moet u een octrooi, ook wel patent genoemd, aanvragen voor uw uitvinding? Of is het misschien beter als u uw uitvinding nog even geheim houdt? Dit is ook lastig, want u zult hoogstwaarschijnlijk moeten gaan onderhandelen met diverse investeerders. Om u te helpen bij deze belangrijke juridische vragen kunt u een advocaat inschakelen die gespecialiseerd is in IT & Technology.

Wat houdt een octrooi in?

Met een octrooi of patent in de hand beschermt u uw uitvinding (een product, technologie of werkwijze) en heeft u een exclusief recht waarmee u derden verbiedt uw uitvinding te exploiteren (kopiëren, verkopen, toe te passen). U heeft dan het alleenrecht het octrooi te exploiteren. Vanaf 2017 gaat het unitair octrooi gelden in Nederland en andere landen van de Europese Unie. U heeft dan nog in principe maar 1 octrooi nodig voor deze landen. Een uitvinding kan pas door middel van een octrooi worden beschermd als deze voldoet aan de eisen van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. In verband met de hele harde eis van nieuwheid, is het zeer van belang te zorgen voor geheimhouding van de uitvinding tot het moment van de aanvraag van het octrooi, want aan de eis van nieuwheid is al niet meer voldaan als u schriftelijk of mondeling een beschrijving geeft van uw uitvinding.

IT en software

Menig bedrijf heeft een IT-project lopen, heeft zijn IT-diensten geoutsourcet of laat software (extern) ontwikkelen. Door onduidelijke afspraken ontstaan conflicten tussen leveranciers en afnemers van ICT-diensten over de rechten op software, tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst of het functioneren van de software. Een goede overeenkomst met heldere afspraken schept duidelijkheid en verkleint de kans op misverstanden.

Maak vooraf goede afspraken
Wanneer u een innovatie heeft die u wilt ontwikkelen, of software gaat maken voor een ander, is het belangrijk dat u deze zo goed mogelijk exploiteert. In veel van deze gevallen zal er echter iemand bij betrokken moeten worden om dit te verwezenlijken. Denk hierbij aan gevestigde bedrijven met een grotere capaciteit voor gedegen productie of promotie. Of misschien wel investeerders of samenwerkingspartners om het product zo goed mogelijk verder uit te bouwen. Wellicht biedt u uw software zelf aan via een SaaS-licentie. In elk van deze gevallen is het belangrijk om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld geheimhouding, licenties en aansprakelijkheid.

Ook is het de moeite om uw innovatie als recht vast te leggen, denk aan octrooirecht of databankrecht. Een databank is een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud, in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, zoals een website met vacatures, het Handelsregister, etc. Een databankrecht beschermt de producent van de databank tegen het zonder zijn toestemming overnemen en ontlenen van gegevens uit die databank.

BRight Advocaten en IT & Technology

Wanneer er onverhoopt problemen ontstaan, is het belangrijk dat u een deskundige partner heeft die u bij kan staan tijdens procedures over inbreuk of mislukte automatiseringstrajecten. BRight Advocaten kan deze deskundige partner-rol voor u invullen. Met onze ervaring op zowel softwaregebied als in het octrooirecht kunnen wij deze rol vervullen. Wij begeleiden daarnaast onze cliënten veelvuldig bij het opstellen of beoordelen van onder meer licentieovereenkomsten, NDA’s (non-disclosure agreements), software ontwikkelingsovereenkomsten en alles wat daarbij komt kijken, zoals de aansprakelijkheid van partijen bij IT-projecten. Ook kan BRight Advocaten u adviseren over de vraag of uw verzameling van werken of gegevens kan worden gekwalificeerd als databank. Voor het aanvragen van een octrooi, kan BRight Advocaten u in contact brengen met een octrooigemachtigde.

Heeft u een vraag over IT & Technology? Of wilt u meer informatie wat BRight Advocaten voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Opstellen en beoordelen contracten

  • Softwarecontracten: licenties, SaaS, SLA, onderhouds- of ontwikkelovereenkomsten, escrow, bewerkersovereenkomsten
  • Octrooi/knowhow-contracten: licenties, ontwikkelovereenkomsten, productie, geheimhouding, overdracht


Beschermen innovaties

  • Advies over octrooirecht/databankrecht/knowhow: de eventuele aanvraag en exploitatie daarvan
  • Handhaving: anderen aanspreken als zij uw innovatie nabootsen
  • Uw rechten verdedigen als een derde betwist dat uw vinding nieuw isContact