Media & Reclame

Vandaag de dag is het belangrijk om reclame te maken voor uw merk en u zo te onderscheiden ten opzichte van uw concurrentie. Zowel online reclame als offline reclame zijn voor ieder merk erg belangrijk. Het maken van reclame is echter onderworpen aan de nodige juridische haken en ogen. Zo mag u geen onrechtmatige uitingen doen en geen misleidende reclame maken.

Wanneer u bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een publicatie op het internet over u dan wel uw product, een online promotieactie gaat organiseren, een samenwerking aangaat met een bekende artiest of sporter, of misschien wel uw concurrent wilt gaan vergelijken in reclame, krijgt u met bepaalde rechten te maken. Reclamerecht, portretrecht, mediarecht en regelgeving over kansspelen zijn dan zaken waar u rekening mee moet houden.

Wat hebben reclamerecht, portretrecht, mediarecht en regelgeving kansspelen met elkaar te maken?

Onder reclamerecht vallen vergelijkende reclame en misleidende reclame. Het expliciet dan wel impliciet in reclame noemen van een concurrent door middel van het noemen van zijn producten, diensten of merken bijvoorbeeld om uzelf te vergelijken met die concurrent, wordt vergelijkende reclame genoemd. Er zijn verschillende vormen van vergelijkende reclame. Zo kunt de namen of merken van een concurrent expliciet noemen of de consument kan een vergelijking maken met een bepaald product of bedrijf zonder dat er in de reclame direct verwezen wordt naar deze concurrent. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij uitingen, zoals “Dé nummer 1” of “Gegarandeerd de voordeligste prijzen”.

Wilt u vergelijkende reclame maken? Dan moet deze reclame aan bepaalde eisen voldoen en mag deze niet misleidend zijn. Misleidende reclame is namelijk in elke vorm verboden. Een consument mag niet worden misleid door bepaalde uitingen in de reclame over bijvoorbeeld kenmerken van een product of dienst. Het is wel mogelijk in een reclame producten en diensten te vergelijken die in dezelfde behoeften voorzien of die hetzelfde doel hebben. Wel moeten deze vergelijkingen relevant en te controleren zijn. Het is uiteraard niet toegestaan om met vergelijkende reclame afbreuk te doen aan de reputatie van (een merk van) een concurrent of te profiteren van diens merkpositie. Dit is bijvoorbeeld het geval indien door de reclame verwarring optreedt, iemand zich kleinerend uitlaat over een concurrent, iemand zijn producten voorstelt als imitatie of namaak, etc.

In reclames, maar ook in andere uitingen, zoals artikelen kunnen foto’s worden gebruikt van personen. Grote kans dat u, degene van wie de foto is gemaakt, uw portretrecht kunt inroepen. Het portretrecht is een aspect van het auteursrecht, maar dan persoonlijk. Zo mag een fotograaf niet zomaar een foto van u publiceren zonder toestemming. Het portretrecht is in dit geval in uw handen, mits u herkenbaar in beeld bent.

Daarnaast kunnen reclame-uitingen, maar ook andere uitingen in bijvoorbeeld reviews onrechtmatige tekst bevatten. Over de grens of een bepaalde uiting wel of niet toelaatbaar is bestaat veel rechtspraak. In beginsel staat het eenieder vrij publiekelijk kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend zijn (negatieve) mening te uiten, maar nodeloos grievende bewoordingen zijn onrechtmatig.

Kansspelen, zoals loterijen, krasloten, maar ook prijsvragen zijn onderwerpen aan de regelgeving over kansspelen. Het is er belangrijk deze regelgeving na te streven. Zo dienen alle spelers die meedoen aan een kansspel de prijs te kunnen winnen en geen invloed te hebben op dit spel. De regels omtrent kansspelen moeten onder andere de spelers wijzen op de risico’s die kansspelen met zich meebrengen, denk hierbij aan het risico om bijvoorbeeld gokverslaafd te raken. Voor het organiseren van sommige kansspelen is in veel gevallen een vergunning nodig. Ook voor het promoten (reclame maken) van kansspelen moet u zich houden aan strenge regels, zowel uit de wet als aan de regels opgesteld door de Reclame Code Commissie.

Wat kan BRight Advocaten voor u betekenen betreft media- en reclamerecht?

BRight Advocaten adviseert cliënten geregeld over bijvoorbeeld de vereiste actievoorwaarden, sponsorcontracten of over de vraag of een directe marketingactie of reclamecampagne wel aan de regels voldoet. Daarnaast is BRight Advocaten gespecialiseerd in de begeleiding van reclame- of promotietrajecten en staan wij u ook deskundig bij als een derde onrechtmatig over u publiceert (op tv, social media of in de krant). Uiteraard kunnen wij u ook ondersteuning bieden, indien een conflict tot een gerechtelijke procedure of tot een procedure bij de Reclame Code Commissie leidt, om zo alsnog voor u het beste resultaat te bereiken. Maar ook achter de schermen hebben wij ruime ervaring en assisteren wij u graag bij het sluiten van bijvoorbeeld sponsorcontracten.

Heeft u een vraag over media en reclame, of wilt u meer informatie wat BRight Advocaten voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Begeleiden van reclametrajecten

  • Actievoorwaarden opstellen
  • Compliance toets: is de reclame geoorloofd?
  • Advisering over bescherming van merken, slogans, formats of AdWords campagne

Vastleggen van afspraken

  • Met o.a. reclamebureaus, freelancers, artiesten
  • Sponsor- en merchandise overeenkomsten opstellen

Aanschrijven van derden

  • Sommatiebrieven opstellen
  • Procederen bij de rechter of Reclame Code Commissie over oneerlijke publicatiesContact