Merken, handelsnamen en domeinnamen

Merken, handelsnamen en domeinnamen zijn erg belangrijke “assets” van een bedrijf. Het is niet de bedoeling dat een concurrent onder uw naam, of een vergelijkbare naam, opereert, laat staan uw logo gebruikt. U wilt niet dat een concurrent producten op de markt brengt onder uw naam, of vergelijkbare naam, een AdWords campagne start of “copycats” op de markt brengt onder uw merknaam. Op deze manier maakt diegene gebruik van uw naamsbekendheid en schaadt deze wellicht (de reputatie dan wel onderscheidend vermogen van) uw merk of handelsnaam. Het is belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn wanneer dit voorkomt.

Bescherm uw merken en handelsnaam

De Handelsnaamwet en het merkenrecht bieden bescherming van uw merken, handelsnamen en domeinnamen. Er zit echter wel een verschil tussen een merkrecht en handelsnaam. Het handelsnaamrecht heeft betrekking op de naam waaronder uw onderneming handel drijft en heeft geen betrekking op bijvoorbeeld logo’s of namen waaronder u uw producten of diensten aanbiedt. Onder een merk vallen onder andere benamingen, logo’s, letters, cijfers en zelfs vormen van bijvoorbeeld verpakkingen.

Het is belangrijk dat u uw merk(en) en handelsnaam beschermd. Uw handelsnaam wordt al beschermd wanneer u deze voert en derhalve voor derden kenbaar is dat u de handelsnaam gebruikt. Inschrijving is voor handelsnaambescherming niet vereist. Voor uw merk is het echter wel van belang dat u deze registreert. Wanneer u dit hebt gedaan, kunt u optreden tegen anderen die uw merk gebruiken. Merkregistratie is dus van groot belang voor bescherming van uw merk. U kunt uw merk (merknaam, logo, etc.) voor de Benelux registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), voor de EU bij The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) en voor overige landen in de wereld bij The World Intellectual Property Organization (WIPO).

U kunt uw merkrecht ook verkopen door deze over te dragen middels een akte van overdracht (kort gezegd: een overdrachtsakte). Ook is het mogelijk om anderen toestemming te geven om gebruik te maken van uw merk, meestal gebeurt dit tegen een vergoeding en middels een licentieovereenkomst. U geeft een andere partij dan een licentie om gebruik te maken van uw merk. Wanneer u te maken heeft met een overname van een bedrijf, is het belangrijk dat u zeker weet dat u niet alleen betaalt voor de assets van een bedrijf, maar deze ook daadwerkelijk verkrijgt.

Wat kan BRight Advocaten doen?

BRight Advocaten kan u als merk- of handelsnaamhouder ondersteunen bij bestrijding van namaakproducten of ongeoorloofd gebruik van uw rechten. Ook hebben wij ruime ervaring met het voeren van verweer wanneer u een sommatiebrief of dagvaarding ontvangt of wordt beschuldigd van bijvoorbeeld onrechtmatige parallelhandel.

In alle gevallen geven wij er de voorkeur aan zonder de rechter tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld doordat de inbreukmaker stopt met de verkoop en een onthoudingsverklaring tekent, partijen een commerciële oplossing treffen (co-existentie, aanpassing van het product of betalen van een vergoeding). Maar uiteraard, als het niet lukt om tot een oplossing te komen, zetten wij alles op alles om voor u het beste resultaat te bereiken in de rechtszaal.

Heeft u een vraag over merknamen, handelsnamen of domeinnamen? Of wilt u meer informatie over wat BRight Advocaten voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wat wij voor u kunnen betekenen:

Namaakbestrijding en inbreukgeschillen

 • Inbreukmakers aanschrijven (sommatiebrief/onthoudingsverklaring)
 • Bewijsbeslag leggen en ex parte (verbod) vorderen
 • Goederen tegenhouden bij de douane
 • Oppositieprocedures voeren 
 • Procederen bij de rechter

 

Bij inbreuk: advies geven en verweer voeren 

 • Beoordeling of er sprake is van inbreuk 
 • Toegestane parallelimport?
 • Advies over de ‘beste oplossing’

Advies bij overnames of herstructureringen

 • Due diligence onderzoek
 • Beoordeling merkenportefeuille 
 • IP-management en (her)structurering licentie-inkomsten

Contracten

 • Licenties
 • Overdrachtsakten 
 • Vaststellingsovereenkomsten 
 • Co-existentieovereenkomstenContact