Anne Marie Elsman LLB

Betrokken en doortastend, dat zijn twee eigenschappen die Anne Marie typeren. 
   
Kwaliteiten  
Met een scherpe blik gaat Anne Marie vraagstukken te lijf. Door middel van heldere formuleringen en kritische analyses weet zij tot duidelijke antwoorden te komen. Alhoewel haar interesse het meest ligt op het gebied van Intellectueel Eigendom en Privacy, kan Anne Marie dankzij haar brede studierichting in veel zaken toegevoegde waarde bieden.  
   
Vrije tijd  
Haar betrokken houding straalt door in haar vrije tijd: als faculteitsraadslid komt zij op voor haar medestudenten en als vrijwilliger is zij actief bij de lokale scoutingvereniging. In de overige uurtjes is zij graag in de sportschool te vinden. Een bezige bij die met twee benen in de samenleving staat.