COOKIE BELEID

Definities

  1. Cookie beleid: dit cookie beleid;
  2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website dan wel betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  3. Website: www.bright-advocaten.nl; www.ikgasamenwerken.nl            
  4. Verwerkingsverantwoordelijke: BRight Advocaten B.V.
  5. Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoert, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door
    overdracht, samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren, uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.

 1. Algemeen

Dit cookiebeleid is van toepassing op de websites: www.bright-advocaten.nl en www.ikgasamenwerken.nl. Hierin wordt informatie verstrekt omtrent de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij Verwerkingsverantwoordelijke: BRight Advocaten B.V., Sophiastraat 42, 4811 EM Breda, 076 53 000 50.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Website door Verwerkingsverantwoordelijke.

Datum: 1 november 2017

2. Cookies en doeleinden

2.1 Door het gebruik van cookies vergaart Verwerkingsverantwoordelijke informatie over het gebruik van de Website. De informatie wordt in de vorm van kleine tekstbestanden opgeslagen op de computer van Gebruiker. De informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website weer worden teruggestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke.
2.2  Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

a) Google Analytics              
Via de Website worden cookies doorgegeven aan Google. Verwerkingsverantwoordelijke maakt
vervolgens gebruik van  de “Analytics”-dienst om rapportages te verkrijgen over de wijze waarop
bezoekers de Website gebruiken. Google kan de informatie delen met
derden en kan hiertoe ook wettelijk worden verplicht. Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen toestemming gegeven aan Google om de informatie te gebruiken voor andere diensten van  Google. Verwerkingsverantwoordelijke heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

b) Functionele cookies        
Informatie over de herkenning van Gebruiker op de Website. De voorkeuren van Gebruiker worden opgeslagen. Het gebruik van functionele cookies is strikt noodzakelijk voor de dienstverlening van Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruiker kan de functionele cookies verwijderen via de instellingen van zijn browser.

c) Sessie cookies 
Informatie over welke onderdelen van de Website Gebruiker heeft bezocht. De sessie cookies hebben bijvoorbeeld tot doel om terug te gaan naar een vorige pagina en andere technische redenen ter optimalisatie van de website. Deze cookies worden na het  afsluiten van de webbrowser automatisch verwijderd.

d) Social Media cookies      
Op de Website staan buttons met een link naar sociale websites van Verwerkingsverantwoordelijke. De websitehouders van de sociale netwerken kunnen door een klik op de buttons informatie vergaren, waarover Verwerkingsverantwoordelijke geen invloed heeft. Verwerkingsverantwoordelijke vergaart geen informatie wanneer Gebruiker op een button klikt. Gebruiker dient het privacy- en of cookiebeleid van desbetreffende websitehouder te raadplegen voor meer informatie.

3. Toestemming

De verwerking van de informatie over het gebruik van de website door Gebruiker vindt plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2 of op grond van gerechtvaardigde belangen. De toestemming geschiedt door op de button “ik accepteer de cookies” te klikken. Gebruiker is niet verplicht om deze toestemming te geven. Indien de toestemming niet wordt gegeven, kan Gebruiker geen gebruik maken van de website.

4. Contact

 Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze cookieverklaring zijn ontstaan, kan contact worden opgenomen met BRight Advocaten B.V. via info@bright-advocaten.nl